Z raportów spółek notowanych na rynku NewConnect lub Catalyst z miesiąca października 2019 roku wynika, że niektórzy Emitenci obligacji nie poradzą sobie z ich wykupem lub spełnieniem innych obowiązków wynikających z warunków emisji w terminie. Problem dotyczy m.in. spółek: STATIMA S.A. w restrukturyzacji, 2C Partners S.A., Module Technologies S.A. w restrukturyzacji. Co mogą zrobić Obligatariusze? Jak działać, aby odzyskać środki?

STATIMA S.A. w restrukturyzacji – informacja o braku wykupu

Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2019 z 1.10.2019 r. Zarząd Statima S.A. poinformował, że nie dojdzie do wykupu obligacji serii C i D i wypłaty odsetek w terminie. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.

Jak wynika z komunikatu Spółki w dniu 23.09.2019 r. doszło do otwarcia wobec spółki postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego. Co to znaczy w praktyce?

Spółka jest na ten moment co do zasady chroniona przed egzekucją, co nie oznacza, że Obligatariusze powinni biernie przyglądać się rozwojowi wypadków. Warto jeszcze raz dokładnie przeanalizować warunki emisji, ustanowione zabezpieczenia, a także propozycje układowe Emitenta i wstępny plan restrukturyzacyjny. Choć w takim postępowaniu Obligatariuszy reprezentuje kurator – warto przemyśleć możliwość skorzystania z dopuszczenia do udziału w nim indywidualnie lub w pewnej grupie Obligatariuszy. Jeżeli jesteś Obligatariuszem i chcesz uzyskać więcej informacji oraz analizę swojej sytuacji prawnej i faktycznej, zapraszamy do kontaktu: biuro@kwlaw.pl.

Źródło:
Informacja dotycząca wykupu obligacji serii C i D wraz z wypłatą należnych odsetek STATIMA S.A. ()

2C Partners S.A. – informacja o braku wypłaty odsetek w terminie

W raporcie z dnia 2.10.2019 r. Zarząd 2C Partners S.A. poinformował o braku wypłaty odsetek z obligacji serii AD za drugi okres odsetkowy przypadającej na dzień 30.09.2019. Jednocześnie w komunikacie tym brak informacji, kiedy Spółka zamierza dokonać wypłaty. Komunikat z tego samego dnia zawiera informację, że Emitentowi nie udało się ustanowić zabezpieczenia  postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych.

Zgodnie z ustawą o obligacjach Obligatariuszom w sytuacji takich naruszeń przysługuje możliwość złożenia żądania przedterminowego wykupu obligacji. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji i pomoc prawną, zapraszamy do kontaktu biuro@kwlaw.pl.

Źródła:
Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AD 2C Partners Spółka Akcyjna (PL2CPRT00030)
Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AD 2C PARTNERS S.A. (PL2CPRT00030)

Module Technologies S.A. w restrukturyzacji

Również w raporcie w dnia 4.10.2019 r. Emitent Module Technologies S.A. w restrukturyzacji powiadomił, że Spółka nie dokona wypłaty należnych Obligatariuszom odsetek od obligacji serii E, których terminem płatności jest 05 października 2019 roku. Jednocześnie Spółka wskazała, że nie dokona wykupu obligacji imiennych serii E w wyżej wskazanym terminie. Sąd wydał postanowienie o otwarciu wobec Spółki przyśpieszonego postępowania układowego. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną jako Obligatariusz, zapraszamy do kontaktu: biuro@kwlaw.pl.

Źródło:
Brak wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji (PLLSTHM00015)