Dla spółek publicznych

-  współpraca z Kancelarią posiadającą uprawnienia Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku  NewConnect oraz Catalyst; Czytaj więcej: https://kwlaw.pl/autoryzowany-doradca;

- bieżące doradztwo dotyczące realizacji przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych związanych z czynnościami podjętymi w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

- reprezentacja spółki publicznej przed Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

- dopasowanie sposobów restrukturyzacji zobowiązań do wymogów nałożonych na spółki publiczne;

- bieżące doradztwo w zakresie możliwych sposobów pozyskiwania zewnętrznego kapitału;