Dla wierzycieli

w tym banków, funduszy inwestycyjnych, obligatariuszy, nabywców lokali, firm pożyczkowych

NADZÓR I KONTROLA NAD POSTĘPOWANIEM DŁUŻNIKA - analiza przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania Dłużnika przed i w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego; kontakt z Nadzorcą lub Zarządcą;

PRZYGOTOWYWANIE PISM PROCESOWYCH - przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika, wniosku o zarząd przymusowy, wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, sprzeciwów, zarzutów do planu podziału i innych pism w ramach postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych;

BIEŻĄCE DORADZTWO, ANALIZA PROPOZYCJI UKŁADOWYCH - analiza najlepszej dla danego wierzyciela ścieżki postępowania, w tym w zakresie głosowania za lub przeciwko układowi;

REPREZENTACJA PROCESOWA - udział w charakterze pełnomocnika w zgromadzeniach wierzycieli, radzie wierzycieli, w rozprawach dotyczących otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;