ZESPÓŁ

Anna Wołczkiewicz

Anna Wołczkiewicz
Prezes Zarządu
Doradca Restrukturyzacyjny

Przemysław Kowalewski

Przemysław Kowalewski
adwokat

Magdalena Kramer

Magdalena Kramer
adwokat

Kamila Szwarc-Skudlarska

Kamila Szwarc-Skudlarska
adwokat