Magdalena Kramer

adwokat
Członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich oraz podmiocie świadczącym usługi finansowe.

W ramach zatrudnienia w BTFG Audit sp. z o.o. Magdalena Kramer zajmowała się wprowadzaniem instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu, bieżącą obsługą spółek w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych; przeprowadzaniem szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych, obsługą prawną spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych oraz brała udział w procesie pozyskiwania inwestorów Od początku 2011 roku współpracowała z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku współpracowała z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Doświadczenie Magdaleny Kramer obejmuje:

  • obsługę prawną procesu wprowadzenia kilkunastu spółek do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  • obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych;
  • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych;
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • profesjonalne reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego;
  • prowadzenie procesów przekształcenia i łączenia spółek handlowych;
  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego; ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej.

Magdalena Kramer posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z rynkiem kapitałowym.

Zespół