Dla konsumentów

WSTĘPNA KONSULTACJA PRAWNA – analiza sytuacji finansowej osoby fizycznej wraz ze wskazaniem planu działania, przekazanie kompleksowej informacji dotyczącej przebiegu postępowania upadłościowego do czasu jego zakończenia;

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ – pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z niezbędnymi załącznikami;

REPREZENTACJA PRZED SĄDEM – reprezentacja przed sądem podczas posiedzenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, doradztwo prawne dotyczące prawidłowych relacji z syndykiem i sędzią-komisarzem;

PEŁNIENIE FUNKCJI SYNDYKA – w przypadku wyznaczenia przez Sąd.