Kamila Szwarc-Skudlarska

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.
Doradca restrukturyzacyjny nr 1464

W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki współpracowała m.in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, w tym w szczególności spółek publicznych. Aktualnie. specjalizuje się w obszarze prawa związanego z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz w nadzorowaniu procesów restrukturyzacji.

Doświadczenie Kamili Szwarc-Skudlarskiej obejmuje:

  • obsługę prawną procesu wprowadzenia kilkunastu spółek do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  • obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych;
  • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych;
  • profesjonalne reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego;
  • prowadzenie procesów przekształcenia i łączenia spółek handlowych;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego
  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek zagrożonych niewypłacalnością
  • przygotowywaniu opinii prawnych, w tym obejmujących zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą członków zarządu oraz zagadnień korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego; ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego;
  • prowadzi doradztwo prawne dedykowane dla instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu „ Anti-Money Laundering”

Kamila Szwarc-Skudlarska posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z rynkiem kapitałowym.

Zespół