Przemysław Kowalewski

adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W latach 2008-2009 pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego. W latach 2009-2011 pracował w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. Od połowy 2011 roku współpracował z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku współpracował z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Doświadczenie Przemysława Kowalewskiego obejmuje:

  • obsługę prawną procesu wprowadzenia kilkunastu spółek do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  • obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych;
  • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych;
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • profesjonalne reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego;
  • prowadzenie procesów przekształcenia i łączenia spółek handlowych;
  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego; ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej.

Przemysław Kowalewski posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z rynkiem kapitałowym.

Zespół