Dla sądów

KWLAW Restrukturyzacje sp. z o.o. współpracuje z osobami, które posiadają niezbędną wiedzę prawniczą i doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorców, w tym spółek publicznych.

Zespół składa się z doradcy restrukturyzacyjnego, doświadczonych Adwokatów, certyfikowanych doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu. Spółka współpracuje na co dzień z księgowymi, doradcami finansowymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami.

Partner Zarządzający Anna Wołczkiewicz ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jest Adwokatem z kilkuletnim stażem zawodowym, zdała z bardzo dobrymi wynikami egzamin na Doradcę Restrukturyzacyjnego. Ma pełną świadomość jak ważną rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym odgrywa prawidłowa współpraca między Zarządcą/Nadzorcą a Sędzią-Komisarzem, a także jak ważne są pierwsze miesiące pracy Zarządcy/Nadzorcy z Dłużnikiem i szybkie przygotowanie wymaganych prawem dokumentów.